Elektryczność - niemal bez ciepła

Elektryczność - niemal bez ciepła
Metaliczny dwutlenek wanadu przewodzi prąd, ale nie ciepło, a przynajmniej przewodzi je w bardzo niewielkim stopniu – takie wnioski wyciągnęli po badaniach specjaliści z Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) i Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley.

Dla większości metali zależność pomiędzy przewodnictwem cieplnym a elektrycznym jest opisana za pomocą prawa Wiedemanna-Franza. Mówi ono, że w dowolnym metalu stosunek przewodnictwa cieplnego i elektrycznego jest wprost proporcjonalny do temperatury.

W przypadku dwutlenku wanadu jest inaczej. Ku zdumieniu eksperymentatorów okazało się, że przewodnictwo cieplne zależne od elektronów jest dziesięciokrotnie mniejsze, niż należało się spodziewać. Elektrony poruszały się zgodnie względem siebie, jak płyn, zamiast poruszać jak indywidualne cząstki w metalach. Zdaniem badaczy, po odpowiednim dobraniu przewodnictwa cieplnego materiał z dwutlenku wanadu może efektywnie rozpraszać ciepło w lecie, charakteryzując się wysokim przewodnictwem w wysokich temperaturach, a w zimie, w niskich temperaturach, zatrzymywać ciepło, np. wewnątrz budynku