Nieuchwytny trójkąt zdobyty

Nieuchwytny trójkąt zdobyty
Naukowcom po raz pierwszy udało się zsyntetyzować niestabilne cząsteczki triangulenu o trójkątnym kształcie, których fizycy poszukiwali od blisko siedemdziesięciu lat. Triangulen, podobnie jak grafen, ma grubość tylko jednego atomu, ale zamiast arkusza atomów węgla składa się z sześciu sześciokątnych cząsteczek węgla połączonych wzdłuż krawędzi. Tworzą one niezwykły, trójkątny układ z dwoma niesparowanymi elektronami.

Nieuchwytna do tej pory cząsteczka została zsyntetyzowana przez zespół badawczy z IBM, za pomocą mikroskopowej igły, służącej do manipulacji pojedynczymi atomami w celu nadania cząsteczce pożądanego kształtu. Triangulen jest wyjątkowy nie tylko z powodu swojego unikalnego kształtu, ale także dlatego, że wykazuje właściwości, które mogą znaleźć zastosowanie w elektronice i komputerach kwantowych.

Triangulen został odkryty w 1950 r. przez czeskiego naukowca, Ericha Clara. Zauważył on, że węglowodór o trójkątnym kształcie i dwóch niesparowanych elektronach można teoretycznie uzyskać z sześciu skondensowanych kolistych cząsteczek benzenu. Próbował stworzyć triangulen w laboratorium, ale zadanie to okazało się szczególnie trudne, gdyż dwa niesparowane elektrony nie chcą pozostać niesparowane i natychmiast reagują ze wszystkim, co pojawi się w ich otoczeniu. Przez prawie siedemdziesiąt lat naukowcy starali się uzyskać triangulen, jednak bez powodzenia. Dopiero IBM odniosło sukces.