Nanokable z półprzewodników

Nanokable z półprzewodników
W laboratoriach IBM w Zurichu skonstruowano półprzewodnikowe połączenia, które mogą stać się podstawowym elementem komputerów kwantowych. Naukowcy stworzyli zintegrowane na krzemie nanokable z półprzewodników grup III-V (borowce i azotowce).

Dzięki wykorzystaniu opracowanej przez siebie techniki Template-Assisted-Selective-Epitaxy (TASE) eksperci potrafią zbudować krzyżujące się balistyczne połączenia kwantowe, pozwalające na przesyłanie kwantowej informacji. Ich nanokable są idealnym środowiskiem do przewodzenia elektronów, z zachowaniem pełnej kwantowej informacji (energia, moment, spin).

Prace szwajcarskich specjalistów mają przełomowy charakter, gdyż pokonali oni trudności techniczne związane z kontrolowaniem rozmiarów, kształtu, pozycji i jakości półprzewodników integrowanych na krzemowym podłożu. Dzięki nowym koncepcjom powstaje możliwość stworzenia odpornych na zakłócenia skalowalnych podzespołów dla przyszłych komputerów kwantowych.