Lot cyberważki

Lot cyberważki
Jak zbudować wydajnego i zwinnego drona wielkości owada? Firma Draper ma odpowiedź. W swojej konstrukcji o nazwie DragonflEye łączy żywą ważkę z przymocowanym do niej elektronicznym miniplecakiem, dzięki któremu można sterować lotem stworzenia. Polecenia operatora są przesyłane przy użyciu elektrod optycznych bezpośrednio do układu nerwowego, który został genetycznie zmodyfikowany tak, aby akceptował wszystkie wydawane komendy.

W sensie definicyjnym wypada DragonflEye określić jako cyborga. Miniplecak zawiera miniaturowe układy elektroniczne, takie jak czujniki, a także minipanele słoneczne, dzięki którym do zasilania nie są potrzebne baterie.

Naturalne umiejętności owadów znacznie przewyższają możliwości latających urządzeń stworzonych przez człowieka – stąd prawdopodobnie pomysł na wykreowanie takiej hybrydy. Z udostępnionych przez twórców cyberważki informacji nie wynika jasno, jak układy elektroniczne współpracują z układem nerwowym i motorycznym ważki. W demonstracyjnym filmie widać jednak, że owad lata.