Ciekła woda w głębi Czerwonej Planety?

Ciekła woda w głębi Czerwonej Planety?
Naukowcy z Narodowego Instytutu Astrofizycznego w Bolonii, we Włoszech, znaleźli dowody na istnienie płynnej wody na Marsie. Wypełnione nią jezioro ma znajdować się ok. 1,5 km pod powierzchnią planety. Odkrycia dokonano na podstawie danych z radarowego instrumentu Marsis, krążącego na orbicie okołoziemskiej Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w ramach misji Mars Express.

Według publikacji uczonych w "Science", duże słonowodne jezioro ma znajdować się w pobliżu południowego bieguna Marsa. Jeżeli doniesienia naukowców się potwierdzą, będzie to pierwsze odkrycie ciekłej wody na Czerwonej Planecie i duży krok w stronę ustalenia, czy na istnieje na niej życie.

"Prawdopodobnie nie jest to duże jezioro", pisze prof. Roberto Orosei z Narodowego Instytutu Astrofizycznego. Zespół nie był w stanie określić grubości warstwy wody, przypuszczając jedynie, że wynosi ona co najmniej 1 m.

Inni badacze są sceptyczni w stosunku do odkrycia, stojąc na stanowisku, że potrzeba kolejnych dowodów, które potwierdzą doniesienia włoskich naukowców. Wielu zwraca ponadto uwagę, że aby zachować stan ciekły w tak niskich temperaturach (jak się szacuje, od -10 do -30°C), woda musiałaby zawierać bardzo dużo soli, co zmniejsza prawdopodobieństwo istnienia w niej jakichkolwiek organizmów żywych.