Borofen w dużych płatach - elektronika nowej generacji

Borofen w dużych płatach - elektronika nowej generacji
Fizycy zsyntetyzowali cienkie arkusze boru o dużych domenach krystalicznych, co przybliża nas do elektroniki nowej generacji. Chociaż w swojej formie podstawowej (3D) bor to niemetaliczny półprzewodnik, w postaci monowarstw 2D przeobraża się w przewodnik o właściwościach podobnych do metali.

Borofen jest niezwykle elastyczny, mocny i lekki - przewyższa tym nawet swojego popularniejszego dotąd konkurenta o strukturze 2D, czyli grafen, stanowiący alotropową odmianę węgla. Dzięki unikatowym właściwościom elektrycznym i mechanicznym staje się bardzo obiecującym materiałem do budowy takich urządzeń, jak np. czujniki biomolekuł, detektory światła i komputery kwantowe.

Osiągnięcie fizyków z amerykańskiego Brookhaven National Laboratory i Uniwersytetu Yale polega na syntezie borofenu na miedzianych podłożach w monokrystalicznych płatach o dużej powierzchni (o rozmiarach od 10 do 100 mikrometrów). Wcześniej produkowano monokryształy o rozmiarach najwyżej nanometrowych.