Zmniejszanie obiektów już możliwe

Zmniejszanie obiektów już możliwe
Zespół badaczy z Massachusetts Institute of Technology opracował sposób szybkiego i stosunkowo niedrogiego zmniejszania obiektów do nanoskali. Proces ten nazywany jest implozją procesową. Jak wynika z publikacji w magazynie „Science”, wykorzystuje chłonne właściwości polimeru - poliakrylanu.

Stosując tę technikę, naukowcy tworzą kształty i struktury, które chcą zminiaturyzować, modelując rusztowanie polimerowe za pomocą lasera. Elementy mające być zmniejszone - np. metale, kropki kwantowe lub DNA - przymocowywane są do rusztowania za pomocą cząsteczek fluoresceiny, wiążącej się z poliakrylanem.

Usunięcie wilgoci za pomocą kwasu zmniejsza rozmiary materiału. W eksperymentach przeprowadzonych na MIT materiał przyczepiony do poliakrylanu skurczył się w równomierny sposób aż do tysięcznej swojej pierwotnej wielkości. Naukowcy podkreślają przede wszystkim niski koszt tej techniki "zmniejszania" obiektów.