Roboty podbijają Amerykę

Roboty podbijają Amerykę
W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku pobito w ubiegłym roku rekord liczby robotów wprowadzonych na stanowiska pracy. Według danych Robotic Industries Association (RIA), dostawy zrobotyzowanych urządzeń do firm amerykańskich zwiększyły się w porównaniu z 2017 r. o 15%. Ogólnie dla trzech krajów Ameryki Północnej wzrost wyniósł 7%, czyli USA zdecydowanie przodują w robotyzacji.

Spośród nowych 35 880 robotów, jakie pojawiły się w firmach, 16 702 trafiło do przedsiębiorstw spoza branży automatyki w sensie ścisłym. W tym przypadku wzrost wyniósł aż 41%. Sektor dóbr konsumpcyjnych zwiększył zamówienia na roboty o 50%. Co ciekawe, tradycyjny nabywca robotów, przemysł motoryzacyjny, zamówienia zmniejszył.

Dane dotyczące sprzedaży i montażu robotów mówią o zainteresowaniu wykraczającym poza duże globalne korporacje – powiedział przy okazji ogłaszania komunikatu Jeff Burnstein, prezes RIA oraz A3, czyli Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Automatyki (Association for Advancing Automation). – Małe i średnie firmy coraz częściej używają robotów do specyficznych zadań związanych ze swoją działalnością.