Odsalanie wody morskiej jeszcze wydajniejsze

Odsalanie wody morskiej jeszcze wydajniejsze
Nowy proces opracowany na Massachusetts Institute of Technology (MIT) pozwala odzyskać użyteczne związki chemiczne z odpadowej solanki powstałej m.in. podczas przemysłowego odsalania wody morskiej.

W wyniku odsalania wód morskich codziennie produkuje się ok. 100 mld litrów wody pitnej. Produktem ubocznym tego procesu jest stężony roztwór solanki, który traktowany jest jako odpad i zazwyczaj trafia ponownie do morza. Wymaga to utrzymania kosztownej infrastruktury, a niewłaściwie przeprowadzony zrzut może stanowić zagrożenie dla lokalnego morskiego ekosystemu.

Naukowcy z MIT znaleźli interesujące rozwiązanie tego problemu. Na drodze kilku fundamentalnych procesów fizycznych (takich jak nanofiltracja i elektrodializa) odzyskali z solanki dwa użyteczne związki chemiczne: wodorotlenek sodu i kwas solny. Pierwszy z nich wykorzystuje się jako regulator pH podczas wstępnego przygotowania wody morskiej, drugi zaś służy głównie do czyszczenia instalacji produkcyjnej. Oba stanowią wartościowe surowce chemiczne i ich odzysk przyczynia się do wzrostu opłacalności samego procesu odsalania.

Badacze pracują obecnie nad udoskonaleniem technologii tak, aby móc odzyskiwać z solanki kolejne, występujące już w mniejszych stężeniach surowce.

 

źródło: Mit.edu, zdjęcie: Pixabay.com