Przezroczyste drewno z domieszką jako materiał budowlany

Przezroczyste drewno z domieszką jako materiał budowlany
Do znanego już od kilku lat tzw. przezroczystego drewna naukowcy dodali teraz polimer zwany glikolem polietylenowym (PEG), co nadało mu zdolność absorpcji i uwalniania ciepła. Innowacja ta może sporo znaczyć w nowych technikach ogrzewania i chłodzenie domów, obniżając znacznie koszty eksploatacji wznoszonych obiektów.

Nową technikę przedstawili podczas spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego (American Chemical Society) Céline Montanari i jej koledzy ze szwedzkiego Królewskiego Instytutu Technologii KTH, którzy trzy lata temu opracowali metodę produkcji przezroczystego drewna, a teraz uczestniczą w badaniach nad domieszką PEG.

PEG to materiał zmiennofazowy, który występuje jako ciało stałe, a następnie topi się w określonej temperaturze, magazynując ciepło. Temperatura topnienia może być regulowana poprzez zmianę rodzaju stosowanego PEG. Dzięki zamknięciu glikolu polietylenowego w przezroczystym drewnie w taki sposób, aby nie wydostawało się na zewnątrz w stanie ciekłym, naukowcy stworzyli solidny materiał budowlany.

Prezentacja przezroczystego drewna: