Rosja: ustawa pozwalająca stworzyć "krajowy Internet"

Rosja: ustawa pozwalająca stworzyć "krajowy Internet"
Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał ustawę, która ma pozwolić na stworzenie "zrównoważonego, bezpiecznego i w pełni funkcjonującego", ale wyłącznie rosyjskiego, lokalnego Internetu. Przepisy przewidują, że podczas stanu wyjątkowego rząd będzie w stanie całkowicie odciąć dostęp do sieci zagranicznej.

Zdaniem krytyków nowej ustawy, pozwala ona rządowi rosyjskiemu na nadzwyczajną kontrolę nad przepływem informacji, ograniczając zarazem obywatelom dostęp do wiadomości i mediów, które nie są nadzorowane przez Kreml.

To kolejny krok ograniczający w Rosji wolność Internetu. Wcześniej władze wprowadziły m.in. ograniczenia dla ruchu sieciowego przez serwery nieulokowane w kraju. Ustawa z 2014 r. zakazała przechowywania danych osobowych obywateli rosyjskich na serwerach zagranicznych. W zeszłym roku Rosja rozpoczęła sporządzanie czarnej listy stron internetowych, w tym aplikacji do wysyłania wiadomości, a w marcu tego roku zabroniła korzystania z wirtualnych sieci prywatnych (VPN).