Pożegnanie z obiektywną rzeczywistością i odwrócony czas

Pożegnanie z obiektywną rzeczywistością i odwrócony czas
Massimiliano Proietti wraz z zespołem badaczy z Uniwersytetu Heriot-Watt w Edynburgu opublikował informację o przeprowadzeniu tzw. eksperymentu Wignera. Jego wynik wskazuje, że nie istnieje rzeczywistość obiektywna. Naukowcy użyli sześciu splątanych fotonów do stworzenia dwóch alternatywnych rzeczywistości, w których dwa różne podmioty obserwujące postrzegają odmiennie wyniki eksperymentu. Okazuje się, że obie rzeczywistości mogą współistnieć, nawet jeśli do - tyczące ich doświadczenia przynoszą niedające się pogodzić wyniki.
Eugene Wigner

W 1961 r. fizyk i laureat Nagrody Nobla, Eugene Wigner, nakreślił eksperyment myślowy, który ilustrował jeden z paradoksów mechaniki kwantowej. Dwaj obserwatorzy - powiedzmy Wigner i jego przyjaciel - doświadczali w nim różnych rzeczywistości.

Pierwotny eksperyment był dość prosty. Zaczynał się od pojedynczego spolaryzowanego fotonu, który po zmierzeniu może mieć polaryzację poziomą lub pionową. Ale przed pomiarem, zgodnie z prawami mechaniki kwantowej, foton istnieje w obu stanach polaryzacji w tym samym czasie - w tzw. superpozycji. Wigner wyobrażał sobie przyjaciela w innym laboratorium mierzącego stan tego fotonu i przechowującego wynik. Wigner go nie zna i dlatego jest zmuszony założyć, że foton i jego pomiar pozostają w superpozycji wszystkich możliwych wyników eksperymentu.

Inny dziw kwantowy, polegający na odwróceniu strzałki czasu, zarejestrowali naukowcy z Moskiewskiego Instytutu Fizyki i Technologii. Współpracując z kolegami z USA i Szwajcarii… cofnęli stan komputera kwantowego o ułamek sekundy w przeszłość! Obliczyli również prawdopodobieństwo, z jakim elektron "rozmyty" w pustej przestrzeni międzygwiezdnej na ułamek sekundy spontanicznie wraca do swojej własnej niedawnej przeszłości. Wyniki badań zostały opublikowane w "Scientific Reports".