Przyczyna przewagi materii nad antymaterią znaleziona?

Przyczyna przewagi materii nad antymaterią znaleziona?
Fizycy z Uniwersytetu w Syracuse w Stanach Zjednoczonych potwierdzili, że cząstki i antycząstki, zawierające kwarki powabne, rozpadają się w różny sposób. I to może tłumaczyć, dlaczego we Wszechświecie mamy do czynienia z fundamentalną asymetrią barionową, czyli przewagą materii nad antymaterią. Jeśli te wyniki się potwierdzą, byłby to przełom naukowy i okno do nowej fizyki.

Naukowcy przeanalizowali rezultaty zderzeń protonowych, zarejestrowane przez detektor LHCb w Wielkim Zderzaczu Hadronów, i z dużą dokładnością (do jednej dziesiątej procenta) określili stosunek produktów rozpadu mezonów D0 i antymezonów D0.

Mezony składają się z jednego kwarka i antykwarka, przy czym mezony D0 zawierają kwark powabny i antykwark górny, a antymezony D0 - antykwark powabny i kwark górny. Naukowcom udało się zarejestrować naruszenie symetrii CP, czyli procesu zamiany cząstki na antycząstkę.

Badacze ogłosili odkrycie w trakcie webcastu Instytutu CERN i opublikowali wstępny wydruk opracowania naukowego zawierającego opis ich wyników w Internecie.

- To kamień milowy - entuzjazmował się, komentując badania, Sheldon Stone, prof. fizyki na Uniwersytecie w Syracuse i członek zespołu.