Reaktor zamieniający dwutlenek węgla w tlen molekularny

Reaktor zamieniający dwutlenek węgla w tlen molekularny
Naukowcy z Caltechu donoszą o stworzeniu nowego typu reaktora, zamieniającego dwutlenek węgla w tlen molekularny. Jeśli wyniki ich eksperymentów zostaną potwierdzone, może to oznaczać przełom w branży sekwestracji i neutralizacji CO2, jak również w technologii pozyskiwania tlenu niezbędnego do przeżycia w przestrzeni kosmicznej.

Zespół naukowców pod kierownictwem Konstantinosa P. Giapisa odkrył, że jeśli bombardować dwutlenkiem węgla obojętną chemicznie powierzchnię, np. cienką folię ze złota, molekuły CO2 mogą ulec rozbiciu, tworząc cząsteczkowy tlen i węgiel atomowy. Według opisu badaczy, ich reaktor działa podobnie jak akcelerator cząstek. Najpierw cząsteczki CO2 są w nim jonizowane, a następnie przyspieszane za pomocą pola elektrycznego, po czym zderzają się z powierzchnią folii.

Zjawisko zostało odkryte również w naturze. Badania prowadzone na Caltechu są wynikiem prób wyjaśnienia pochodzenia molekularnego tlenu pokrywającego kometę 67P. Po tym, jak sonda Rosetta wykryła ten gaz wydobywający się z 67P, długo sądzono, że chodzi o tlen związany w skalistym materiale przed miliardami lat. Jednak w roku 2017 zespół z Caltechu zaproponował inne możliwe wyjaśnienie problemu: tlen kometarny powstaje, gdy określone związki chemiczne uderzają w kometę z dużymi prędkościami.