Implant, który przywróci wzrok niewidomym

Implant, który przywróci wzrok niewidomym
Ten nowatorski implant mózgowy jest olbrzymią szansą dla osób cierpiących na ślepotę nabytą. Pozwala transmitować obraz wideo bezpośrednio do obszarów kory mózgowej odpowiedzialnej za widzenie, z pominięciem oka i nerwu wzrokowego. W ten sposób udało się już przywrócić częściowe widzenie pierwszym sześciu pacjentom.

Implant powstał dzięki zespołowi specjalistów z Baylor Medical College w Teksasie oraz z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles. Pozwala on przekazywać obraz z kamery zamontowanej na okularach bezpośrednio do kory wzrokowej. Pomija przy tym nerw wzrokowy, co jest zupełnie nowym, niespotykanym dotychczas w świecie naukowym rozwiązaniem.

Zabieg wszczepienia elektrod przeprowadzono dotychczas u sześciu ochotników w Stanach Zjednoczonych. Każdy z nich od wielu lat cierpiał z powodu całkowitej utraty wzroku. Po zabiegu przeprowadzono prosty test - badani mieli za zadanie wskazać białe koło pojawiające się na ciemnym monitorze komputera. W większości przypadków udawało im się to bezbłędnie.

Pacjenci twierdzą, że za sprawą implantu potrafią rozróżnić natężenie światła, co z kolei pozwala im w pewnym stopniu na rozpoznawanie przedmiotów i orientację w terenie. Jak mówi dr. Daniel Yoshor, neurochirurg i lider zespołu badawczego z Baylor Medical College: "To jeszcze daleka droga do tego, co mamy nadzieję osiągnąć". Tym niemniej już teraz można mówić o prawdziwym przełomie w medycynie.

źródło: www.theguardian.com, zdjęcie: pixabay.com