Sieć 5G w Polsce ma przyspieszyć dzięki ustawie

Sieć 5G w Polsce ma przyspieszyć dzięki ustawie
Sejm RP uchwalił ustawę o wdrożeniu sieci 5G.Nowe prawo ma ułatwić budowę infrastruktury telekomunikacyjnej sieci kolejnej generacji. Za ustawą głosowało 375 posłów, przeciw było 21, od głosu wstrzymało się 26. Nowela zakłada zwiększanie dostępu obywateli i przedsiębiorców do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, w tym do szerokopasmowego Internetu - zwłaszcza na obszarach wykluczonych cyfrowo, czyli najczęściej na terenach wiejskich.
Biała księga 5G

Przyjęte przez polski parlament rozwiązania realizują zalecenia Komisji Europejskiej, która we wcześniej ogłoszonych dokumentach i deklaracjach wyrażała pragnienie, by kraje członkowskie zapewniły szerokie pokrycie swoich terytoriów siecią technologii 5G do 2025 r. Według wskazań Komisji do 2020 r. sieć 5G powinna być dostępna na zasadach komercyjnych w co najmniej jednym dużym mieście każdego państwa UE.

W nowych przepisach przewidziano regulacje,które zapewnią dostęp do informacji o emisji promieniowania elektromagnetycznego w środowisku w związku z budową i modernizacją sieci mobilnych.Rząd polski udostępnił też białą księgę, w której omawia się najważniejsze zagadnienia związane z polem elektromagnetycznym o częstotliwościach radiowych.

Opracowanie dostępne jest pod adresem internetowym: www.gov.pl/web/5g/biala-ksiega.