Plan naprawienia Internetu Tima Bernersa-Lee

Plan naprawienia Internetu Tima Bernersa-Lee
Twórca WWW przedstawił globalny plan a zarazem wezwanie do działania do wszystkich, którym na sercu leży czynienie internetu lepszym. Plan „naprawienia sieci” został opracowany wspólnie z rządami, wielkimi firmami (m. in. Google i Facebook) i zwykłymi obywatelami w ciągu roku, który minął od momentu, w którym Berners-Lee zapowiedział go podczas szczytu internetowego w Lizbonie w 2018 roku.

Celem „Umowy dla sieci” („Contract for the Web”) jest zapobieganie powstawaniu przepaści cyfrowej i poskramianie najgorszych cech i przejawów aktywności sieci. Wszystko po to, aby ją wzmocnić i chronić dla przyszłych pokoleń. Kontrakt opiera się na dziewięciu kluczowych zasadach, podzielonych na trzy zestawy obowiązków, które powinny przyjąć na siebie odpowiednio rządy, firmy i obywatele.

Rząd m. in. mają zapewnić każdemu możliwości podłączenia się do sieci i utrzymać to połączenie, szanując i chroniąc prawo obywateli do prywatności oraz ochrony danych w Internecie. Do zobowiązań przedsiębiorców należałoby ułatwienie dostępu do Internetu po przystępnych cenach, dla wszystkich oraz rozwój technologii dla dobra ludzkości. Obywatele według tego kontraktu maja budować silne społeczności, szanujące szanują reguły cywilizowanego dyskurs i godności ludzkiej. Wszyscy mają starać się, by sieć pozostała otwarta.

Mirosław Usidus