Splątanie kwantowe na masową skalę

Splątanie kwantowe na masową skalę
Naukowcom udało się osiągnąć stan splątania kwantowego w gorącym i chaotycznym układzie 15 bilionów atomów. Barceloński Instytut Nauki i Technologii, który tego dokonał zamiast operować w temperaturach bliskich absolutnego zera przeprowadzał swoje eksperyment w chmurze rubidowego gazu podgrzanego do temperatur 177 stopni Celsjusza. Ponadto atomy nie były wcale od siebie izolowane, lecz się chaotycznie zderzały emitując elektrony.

Naukowcy używali lasera do monitorowania namagnesowania gorącego, chaotycznego gazu. Magnetyzm jest wywoływany przez wijące w atomach elektrony i umożliwia badanie efektu zderzeń oraz wykrywanie splątania. Zaobserwowano ogromną liczbę splątanych atomów - około sto razy więcej niż kiedykolwiek wcześniej zaobserwowano a także nielokalność, gdyż splątanie dotyczyło atomów, które nie były blisko siebie. Pomiędzy dowolnymi parami splątanymi atomów znajdują się tysiące innych atomów, z których wiele zaplątanych jest jeszcze z innymi atomami, w gigantycznym, gorącym i chaotycznym stanie splątania.

Atomy mogą działać jak małe magnesy, a splątanie zwiększa ich zdolności „wyczuwania”. Kwantowy system splątany może być wykorzystany do wykrywania słabych pól magnetycznych, takich jak te wytwarzane w mózgu. Może to być wykorzystane w przyszłych urządzeniach diagnostycznych o zwiększonej czułości czy operacjach neurochirurgicznych.

Źródło: scitechdaily.com

Mirosław Usidus