Lasery na światłowodach potężne jak nigdy

Lasery na światłowodach potężne jak nigdy
Niemieccy badacze opracowali ultraszybki laser światłowodowy, który daje ponad dziesięciokrotnie większą moc niż dostępne obecnie lasery dużej mocy stwarzając nowe możliwości w dziedzinie obróbki materiałów i nie tylko. Nowy laser został zaprezentowany przez Michaela Müllera z Instytutu Fraunhofera na wirtualnym Kongresie Laserowym OSA 2020.

W laserach w procesie emisji światła wytwarzane jest ciepło odpadowe. Geometryczne układy laserów o dużym stosunku powierzchni do objętości, takie jak światłowody, mogą bardzo dobrze odprowadzać to ciepło. W ten sposób z dzisiejszych laserów dużej mocy uzyskuje się średnią moc około jednego kilowata. Powyżej tej mocy, obciążenie cieplne obniża jakość wiązki i stwarza ograniczenie. Aby pokonać to ograniczenie, zespół badawczy Müllera stworzył nowy laser, który łączy moc dwunastu wzmacniaczy laserowych. Badacze wykazali że laser może wytwarzać średnią moc 10,4 kW bez pogorszenia jakości wiązki.

"W przyszłości, kombinowane lasery o dużej mocy nie tylko przyspieszą obróbkę produkcyjną, ale także umożliwią dawniej fantastyczne zastosowania, takie jak laserowe przyspieszanie cząstek i usuwanie śmieci kosmicznych," twierdzi Müller. Badacze są zdania, że ich technika mogłaby pozwolić na budowę laserów nawet o 100 kW mocy.

Źródło: www.sciencedaily.com

Mirosław Usidus