Trwa ogólnopolski protest mediów

Trwa ogólnopolski protest mediów
Dzisiaj trwa ogólnopolski protest mediów związany z rządowymi planami nałożenia daniny na wydawców prasy, portale internetowe i wiele innych firm z sektora mediów i kultury. 

Z listem otwartym do władz Rzeczypospolitej Polskiej i liderów ugrupowań politycznych można zapoznać się za pośrednictwem wielu portali informacyjnych, min. na stronie:

https://www.rp.pl/Spoleczenstwo/210209343-List-otwarty-do-wladz-Rzeczypospolitej-Polskiej-i-liderow-ugrupowan-politycznych.html