Metal, w którym elektrony płyną jak woda

Metal, w którym elektrony płyną jak woda
Grupa badaczy z Boston College stworzyła metaliczną próbkę, mieszaninę niobu z germanem (NbGe2), w którym ruch elektronów przebiega w taki sam sposób, w jaki woda przepływa w rurze, co diametralnie zmienia dynamikę z cząsteczkowej na płynną. Naukowcy poinformowali o wynikach swoich eksperymentów w czasopiśmie "Nature Communications".

"Chcieliśmy przetestować ostatnie przewidywania dotyczące płynu elektronowo-fononowego", wyjaśniał eksperyment Fazel Tafti, członek zespołu, przypominając, że fonony są drganiami struktury krystalicznej. "Zazwyczaj elektrony są rozpraszane przez fonony, co prowadzi do zwykłego dyfuzyjnego ruchu elektronów w metalach. Nowa teoria zakłada, że gdy elektrony silnie oddziałują z fononami, będą tworzyć rodzaj cieczy elektronowo-fononowej, zachowującej się jak płynąca woda".

Dodał, że następnym krokiem dla badaczy z jego zespołu, będzie poszukiwanie innych materiałów, w których występują podobne efekty pod wpływem oddziaływań elektronowo-fononowych. Uczeni chcą też opracować techniki sterowania hydrodynamicznym płynem elektronowym w takich materiałach i skonstruować nowe urządzenia elektroniczne wykorzystujące ich odkrycia.

Źródło: www.bit.ly/3nj5RD3

Mirosław Usidus