Fizyczny Nobel 2021 za badania nad ziemskim klimatem

Fizyczny Nobel 2021 za badania nad ziemskim klimatem
Fizyczny Nobel trafił w tym roku do trzech uczonych - Klausa Hasselmanna, Syukuro Manabe, i Giorgio Parisiego. Zostali oni uhonorowani prze Komitet Noblowski za badania nad fizycznym modelowaniem klimatu, pomiarami jego zmienności w zależności od poziomu emisji gazów cieplarnianych i oszacowania dotyczące poziomu globalnego ocieplenia.

Zależność pomiędzy zawartością dwutlenku węgla w atmosferze ziemskiej a wzrostem temperatury przy powierzchni Ziemi badał Syukuro Manabe, pracujący na Uniwersytecie Princeton meteorolog i klimatolog japońskiego pochodzenia. Był pionierem stosowania komputerów do przeprowadzania symulacji klimatu Ziemi.

Fizycznym Noblem podzielił się z Klausem Hasselmannem, niemieckim oceanografem i klimatologiem, autorem modelu zmienności klimatycznej nazwanej "modelem Hasselmanna". Giorgio Parisi, jedyny definicyjny fizyk w gronie tegorocznych laureatów, otrzymał nagrodę za powiązane z modelami klimatycznymi "odkrycie wzajemnego oddziaływania nieuporządkowania i fluktuacji w systemach fizycznych od skali atomowej do planetarnej".

Źródło: www.nobelprize.org

Mirosław Usidus