Nobel z chemii za katalizatory organiczne

Nobel z chemii za katalizatory organiczne
Nagroda Nobla w dziedzinie chemii przypadła w tym roku Benjaminowi Listowi i Davidowi MacMillanowi za prace nad rozwojem nowego rodzaju procesów organokatalitycznych, które służą do syntezy cząsteczek organicznych, bez konieczności sięgania po drogie i nierzadko toksyczne dla środowiska katalizatory metaliczne.

Benjamin List jest niemieckim uczonym, który pracuje na uniwersytecie w Kolonii, współpracując również z Instytutem Maksa Plancka. Opracowane przez niego procesy organokatalizy, wykorzystującej związki węgla, wodoru, siarki i innych substancji niemetalicznych wykorzystywane były od lat w badaniach akademickich i przemysłowych na całym świecie.

David William Cross MacMillan - brytyjski chemik współpracujący obecnie m.in. z Uniwersytetem Princeton. Swoje badania nad metodami katalizy enancjoselektywnej rozpoczął ponad dwie dekady temu w Kalifornijskim Instytucie Technologii (Caltech). Opracowane przez jego zespół techniki organokatalizy asymetrycznej znalazły zastosowanie w produkcji różnego rodzaju produktów naturalnych.

Źródło: www.nobelprize.org

Mirosław Usidus