Bez zniekształceń obrazu w elastycznych wyświetlaczach dzięki metamateriałom

Bez zniekształceń obrazu w elastycznych wyświetlaczach dzięki metamateriałom
Koreański Instytut Maszyn i Materiałów (KIMM) opracował nowatorską technikę rozciągliwego wyświetlacza LED, którego można rozciągnąć bez zniekształceń wyświetlanego obrazu o nawet 25 proc. Powstała ona w wyniku podjętego jeszcze w 2019 roku projektu "Development of Meta-display Technology Based on Micro-LEDs". Wyniki prac koreańskich badaczy opublikowano w czasopiśmie "Advanced Functional Materials".

Efekt zachowania obrazu mimo rozciągania osiągnięto dzięki zastosowaniu techniki projektowania i wytwarzania metamateriałów o unikatowych właściwościach mechanicznych, niewystępujących w środowisku naturalnym. Większość rozciągliwych materiałów występujących w naturze, takich jak guma, wykazuje zniekształcenie obrazu, wynikające np. ze zwężania poprzecznego przy rozciąganiu. Zespół z KIMM zastosował metamateriały o ujemnym współczynniku Poissona, który opisuje wartość zmniejszania się szerokości materiału, w trakcie rozciągania. Gdy metamateriał o współczynniku Poissona równym -1 jest rozciągany wzdłużnie, wykazuje efekt rozciągania w kierunku poprzecznym. Dzięki temu wyświetlacz, w którym zastosowano taki materiał, nie zniekształca obrazu.

Oczekuje się, że nowo opracowana technika elastycznych metawyświetlaczy zwiększy możliwości konstrukcyjne w segmencie przenośnych urządzeń elektronicznych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Wyświetlacze tego typu mogą również przylegać do skóry ludzkiego ciała, co stwarza możliwości ich zastosowania w dziedzinie urządzeń medycznych lub w kosmetyce.

Źródło: scienmag.com

Mirosław Usidus