Falowanie słońca

Falowanie słońca
Uczeni z Centrum Nauk Kosmicznych w Abu Dhabi, pod kierownictwem Chrisa S. Hansona, odkryli nowy rodzaj fal występujących na Słońcu. To co zaskoczyło badaczy, zdają się one poruszać znacznie szybciej niż definiują teorie. Fale te, wsteczne o wysokiej częstotliwości (HFR), które poruszają się w kierunku przeciwnym do ruchu obrotowego Słońca, tworzą układ ruchów wirowych na powierzchni Słońca.

Znane tego rodzaju zjawiska powstają jako efekt kombinacji wielu różnych oddziaływań, magnetyzmu, grawitacji i sił konwekcyjnych. Jednak odkryte właśnie fale HFR, zdaniem uczonych, nie mogą być powiązane z żadnymi z tych znanych już zjawisk. Jak ocenia Hanson w publikacji na ten temat w "Nature Astronomy", jest to tym bardziej ciekawe, gdyż prowadzi do zupełnie nowych, nieznanych jeszcze zjawisk w strukturze i fizyce gwiazd.

Wnętrza Słońca i innych gwiazd nie daje się obrazować za pomocą konwencjonalnych metod astronomicznych (np. w zakresach optycznych, rentgenowskich itp.), dlatego naukowcy polegają na interpretowaniu sygnałów powierzchniowych różnych fal. Nowe odkrycie wykorzystuje, jak podają jego autorzy, rezultaty 25 lat obserwacji za pomocą instrumentów naziemnych i w przestrzeni kosmicznej.

Źródło: knowridge.com

Mirosław Usidus