Pierwsza fotografia czarnej dziury z centrum naszej Galaktyki

Pierwsza fotografia czarnej dziury z centrum naszej Galaktyki
Astronomowie z Event Horizon Telescope Collaboration ujawnili historyczny, pierwszy obraz supermasywnej czarnej dziury w centrum naszej rodzimej galaktyki, Drogi Mlecznej. Ilustracja uzyskana została za pomocą sieci radioteleskopów z całego świata. Zdjęcie Sagittariusa A* prezentuje pierścień świecącego gazu otaczający ciemny obszar centralny. Jest zarazem pierwszym wizualnym, bezpośrednim dowodem na to, że Sgr A* jest rzeczywiście czarną dziurą.

Konsorcjum Event Horizon Telescope powstało w 2015 roku przez połączenie teleskopów radiowych z całego świata, tworzących razem potężne pojedyncze obserwatorium. Połączenie mocy ALMA i APEX w Chile, IRAM w Hiszpanii, South Pole Telescope, LMT w Meksyku oraz JCMT, SMA i SMT w USA zaowocowały pierwszymi obserwacjami w kwietniu 2017 r. Pierwsze bezpośrednie obrazy czarnej dziury w centrum galaktyki Messier 87 zostały opublikowane dwa lata później.

Ponieważ gazy wokół Sgr A* poruszają się znacznie szybciej niż te występujące wokół pierwszej zobrazowanej bezpośrednio czarnej dziury M87*, opublikowany obraz jest w rzeczywistości wartością średnią wielu różnych zdjęć uzyskanych przez naukowców. Naukowcy będą teraz badać różnice między tymi dwiema czarnymi dziurami o różnych rozmiarach, wykorzystując nowe dane do testowania teorii i tworzenia modeli zachowania się gazów wokół supermasywnych czarnych dziur.

Źródło: newatlas.com/space

Mirosław Usidus