Druk dźwiękiem - alternatywa dla drukarek 3D

Druk dźwiękiem - alternatywa dla drukarek 3D
Alternatywna wobec tradycyjnych addytywnych, wykorzystujących tworzywa sztuczne oraz czasem inne substancje, techniki druku 3D, zwana bezpośrednim drukowaniem dźwiękowym (DSP), wykorzystująca ultradźwięki do tworzenia nowych obiektów, powstała w laboratorium kanadyjskiego uniwersytetu Concordia.

Praca badacza na ten temat, opublikowana w "Nature Communications" opisuje metodę używania zogniskowanych fal ultradźwiękowych do wywoływania reakcji w obszarach kawitacji o niewielkich rozmiarach, czyli w gruncie rzeczy, w niewielkich pęcherzykach. Ekstremalne zmiany temperatury i ciśnienia, trwające bilionowe części sekundy mogą prowadzić do powstania zaprojektowanych wcześniej złożonych geometrii, których nie da się wytworzyć za pomocą znanych technik addytywnych.

Badacze eksperymentowali na polimerze stosowanym w druku 3D, zwanym polidimetylosiloksanem (PDMS). Wykorzystali przetwornik do wygenerowania pola ultradźwiękowego, które przechodzi przez powłokę materiału konstrukcyjnego, zestalając docelową ciekłą żywicę i osadzając ją na platformie lub innym uprzednio zestalonym obiekcie. Przetwornik porusza się po zaprogramowanej ścieżce, tworząc pożądany produkt piksel po pikselu. Parametrami mikrostruktury można manipulować, dostosowując czas trwania częstotliwości fali ultradźwiękowej i lepkość stosowanego materiału. Zdaniem autorów techniki, potencjalnie jest ona doskonałą alternatywą dla techniki druku 3D w wielu zastosowaniach.

Źródła: www.eurasiareview.com

Mirosław Usidus

Zobacz także:

Motoryzacja z drukarki 3D
Jedzenie z drukarki 3D