Konkurs na opowiadanie fantastycznonaukowe pod patronatem MT

Konkurs na opowiadanie fantastycznonaukowe pod patronatem MT
Od 1 czerwca trwa konkurs na opowiadanie science-fiction zorganizowany przez Polską Fundację Fantastyki Naukowej, nad którym patronat medialny objął m.in. "Młody Technik". Jednym z celów PFFN w dążeniu do przywrócenia blasku polskiej fantastyce naukowej jest poszukiwanie nieodkrytych talentów, które odpowiednio wspierane rozwiną skrzydła. Dlatego też każdego roku organizuje ona konkurs literacki dla debiutantów piszących w gatunku science-fiction, a zwycięskie opowiadania wraz z Wydawnictwem IX publikuje w corocznej Antologii Polskiej Fantastyki Naukowej.

Dwie poprzednie edycje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem: na konkurs przysłano kolejno 168 i 140 opowiadań. W Jury w latach 2020-2021 zasiadali znamienici pisarze i naukowcy, m.in. dr Michał Cholewa, Romulad Pawlak, dr Weronika Śliwa czy Michał Cetnarowski.

Komitet Organizacyjny trzeciej edycji konkursu, przyjmujący prace i kwalifikujący je pod względem spełnienia wymogów formalnych oraz warsztatu literackiego tworzą:

Komisarz:

  • Maciej Tomczak (red. nacz. magazynu internetowego „Fahrenheit”),

Recenzenci:

  • Łukasz Marek Fiema (pisarz i publicysta, członek Rady Uczestników Konsorcjum Naukowego "Ad Astra"),
  • Grzegorz Czapski (red. nacz. magazynu internetowego "Biały Kruk"),
  • Magdalena Kucenty (pisarka związana z branżą gier, nominowana do licznych nagród literackich),
  • Adrian Macion (prezes Koła Naukowego Biologii Molekularnej UW, red. nacz. Studenckiego Czasopisma Naukowego "Eureka!").

Zakwalifikowane prace konkursowe oceni Jury w składzie:

  • dr hab. Dariusz Brzostek (teoretyk literatury, dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze UMK, członek kapituły Nagrody im. Jerzego Żuławskiego),
  • dr Marta Kładź-Kocot (pisarka i literaturoznawczyni, autorka książki "Dwa bieguny mitopoetyki. Archetypowe narracje w twórczości Johna Ronalda Reuela Tolkiena i Stanisaława Lema"),
  • dr Przemysław Rudź (geograf i klimatolog, popularyzator astronomii, specjalista w Departamencie Edukacji Polskiej Agencji Kosmicznej),
  • Paweł Majka (pisarz, trzykrotny laureat Nagrody im. Jerzego Żuławskiego),
  • Ewelina Zambrzycka-Kościelnicka (dziennikarka naukowa związana z czasopismami "Focus" i "National Geographic", rzecznik prasowy Centrum Badań Kosmicznych PAN).

Każdy autor, który ukończył 16 lat i nie wydał jeszcze żadnej książki lub wydał co najwyżej jedną książkę drogą self-publishingu, może nadesłać jeden, nigdzie dotąd niepublikowany utwór prozatorski o objętości 15 000-50 000 znaków w terminie od 01.06.2022 do 31.08.2022 na adres mailowy podany w regulaminie na stronie www.pffn.org.pl/konkurs.

Nadesłane teksty muszą opierać się w znaczącym stopniu na fundamencie obowiązujących praw, teorii albo prognoz naukowych, bądź na ich logicznym rozwinięciu, zgodnym ze współczesną wiedzą naukową. Organizatorzy uczulają, by uczestnicy uważnie zapoznali się z regulaminem, ponieważ utwory, które nie spełnią wymogów formalnych, a także niepoprawnie zgłoszone, nie zostaną dopuszczone do konkursu.

Oprócz "Młodego Technika" patronami medialnymi Konkursu są czasopisma: "Delta" i "Nowa Fantastyka".

Patronat honorowy nad konkursem objęła Polska Agencja Kosmiczna.

Regulamin konkursu znaleźć można na stronie: www.pffn.org.pl/konkurs/

Autorka grafiki: Vivi Ekhart