Ocean Południowy nieco mniej tajemniczy - mamy nową mapę

Ocean Południowy nieco mniej tajemniczy - mamy nową mapę
Naukowcy stworzyli najdokładniejszą, z dotychczas znanych, mapę wzniesień, kanionów i równin, które tworzą dno otaczającego Antarktydę Oceanu Południowego. Obejmująca 48 mln km2 mapa, Jako pierwsza tego rodzaju wizualizacja wskazuje nowe najgłębsze miejsce tego akwenu - depresję leżącą na głębokości 7432 m, zwaną Głębią Factorian.

Nowa mapa obejmuje całe dno Oceanu Południowego w kierunku biegunowym od pięćdziesiątego stopnia szerokości geograficznej na południe. Jeśli podzielimy 48 mln km2  na kwadraty o boku 500 m, okaże się, że w 23 proc. tych komórek znajduje się przynajmniej jeden współczesny pomiar głębokości.

Opracowanie Międzynarodowej mapy batymetrycznej Oceanu Południowego (IBCSO) zajęło pięć lat. Jest uaktualnieniem pierwszej edycji mapy, która została wydana w 2013 roku. Uczeni przyznają, że wciąż nie mają pełnej wiedzy i obrazu dna Oceanu Południowego. Ogromne połacie terenu nigdy nie zostały dokładnie zbadane. Ostatnia aktualizacja i tak jest wielkim postępem z punktu widzenia badań nad tamtejszymi wodami a także dużo lepszym narzędziem nawigacyjnym niż dotychczasowe mapy.

Źródło: www.bbc.com/news

Mirosław Usidus