LHC startuje po przerwie ogłaszając przy okazji odkrycie nowych cząstek

LHC startuje po przerwie ogłaszając przy okazji odkrycie nowych cząstek
Uruchomieniu trzeciego etapu eksperymentów w Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN w Genewie towarzyszył komunikat o obserwacji trzech nowych "egzotycznych cząstek", które mogą dostarczyć wskazówek na temat siły łączącej cząstki subatomowe. Chodzi o nowy typ pentakwarka i pierwszego duetu tetrakwarków. W tzw. "Run 3" LHC będzie zderzał protony przy rekordowo wysokiej energii wynoszącej 13,6 teraelektronowoltów (TeV), co może przynieść wiele kolejnych tego rodzaju odkryć.

Nowe cząstki elementarne odkryto w LHCb, który jest jednym z siedmiu eksperymentów w Wielkim Zderzaczu Hadronów używających detektorów do gromadzenia danych. Chociaż fizycy przewidzieli istnienie cząstek będących skupiskami kwarków, czyli penta- i tetrakwarków ponad 60 lat temu, to jednak dopiero w ostatnich latach zaczęły one pojawiać się w eksperymentach.

Pentakwark zaobserwowano podczas analizy rozpadów naładowanych ujemnie mezonów B. Jest on zbudowany z kwarka powabnego i antykwarka powabnego oraz kwarka górnego, dolnego i dziwnego. Z kolei tetrakwark złożony z kwarka powabnego, antykwarka dziwnego, kwarka górnego i antykwarka dolnego to cząstka nigdy wcześniej nie zaobserwowanego typu.

Źródło: abcnews.go.com

Mirosław Usidus