Ślady starożytnego marsjańskiego oceanu

Ślady starożytnego marsjańskiego oceanu
Uczeni znaleźli dowody na istnienie ogromnego oceanu na powierzchni Marsa około 3,5 miliarda lat temu. Świadczy o tym charakterystyczne ukształtowanie linii brzegowej, zidentyfikowane dzięki bazie zdjęć satelitarnych powierzchni Marsa. Gdy zdjęcia te są wykonywane pod różnymi kątami, można skonstruować mapę reliefową. I taka właśnie mapa pomogła naukowcom wykryć topograficzne ślady dawnego oceanu, co opisali w publikacji na łamach czasopisma "Journal of Geophysical Research: Planets".

Naukowcy zdołali wytyczyć ponad 6,5 tysiąca kilometrów grzbietów, prawdopodobnie wyrzeźbionych przez rzeki wykazując, że powstały one z dużym prawdopodobieństwem przez erozję w deltach rzecznych lub w pasach kanałów podmorskich (wyrzeźbionych na dnie morza). Wykorzystując dane z satelity Mars Reconnaissance Orbiter zebrane w 2007 roku, zespół analizował grubość grzbietów, kąty i lokalizacje w obszarze depresji topograficznej znanej jako region Aeolis Dorsa na Marsie, gdzie znajduje się największa znana na Marsie koncentracja grzbietów pływowych.

Odkrycie śladów starożytnego oceanu na Marsie to zarazem wsparcie dla koncepcji istnienia życia na tej planecie, jeśli nie obecnie, to przed miliardami lat. To nie jedyne badania śladów zbiorników wodnych na Czerwonej Planecie. Inne zespoły badawcze wykorzystują techniki znane m.in. w badania dawnych linii brzegowych Zatoki Meksykańskiej do analizowania śladów erozji wodnej na powierzchni Marsa.

Źródło: www.sciencealert.com
Fot. d2pn8kiwq2w21t.cloudfront.net/original_images

Mirosław Usidus

Przeczytaj także:

W poszukiwaniu obcych na Marsie. Jeśli życie tam było, to może przetrwało?
Ludzie - Marsjanie. Mars nie wita nas, ale i tak się tam wybieramy
Księżyc, Mars i dalej w nieznane