Ciemną energię produkują czarne dziury!

Ciemną energię produkują czarne dziury!
Badania powiększających się czarnych dziur w starych galaktykach doprowadziły międzynarodowy zespół naukowców do wniosku, że są one źródłem tajemniczej ciemnej energii, która odpowiada, według współczesnych szacunków, za niecałe siedemdziesiąt proc. bilansu masy energii Wszechświata. Praca na temat tego odkrycia została opublikowana w dwóch artykułach w czasopismach "The Astrophysical Journal" i "The Astrophysical Journal Letters". 

Badacze, mierząc ewolucję starych galaktyk i czarnych dziur, zauważyli, że występuje zgodność pomiędzy rozmiarami rozszerzającego się Wszechświata a masą czarnych dziur. Wyniki ich badań to pierwszy obserwacyjny dowód na to, że czarne dziury zawierają energię próżni oraz że są "sprzężone" z ekspansją Wszechświata, zwiększając swoją masę w miarę jego rozszerzania się - zjawisko to nazywa się "sprzężeniem kosmologicznym". Dodatkowo model ten pozbywa się zjawiska nazywanego "osobliwością" w centrum czarnej dziury - nie jest już potrzebne do wyjaśnienia, jak działa czarna dziura. 

Ciemna energia to hipotetyczna forma energii, która wypełnia całą przestrzeń i wywiera na nią ujemne ciśnienie, przyspieszając tempo rozszerzania się Wszechświata. Jest to jedno z pojęć wprowadzonych w celu wyjaśnienia przyspieszania ekspansji kosmosu oraz problemu brakującej masy we Wszechświecie. 

Źródło: phys.org/news/, zdjęcie: stock.adobe.com/pl/

Mirosław Usidus