Klimatyzacja na zupełnie nowej zasadzie

Klimatyzacja na zupełnie nowej zasadzie
Emmanuel Defay z Luksemburskiego Instytutu Nauki i Technologii oraz koledzy z jego zespołu opracowali urządzenie chłodnicze niewykorzystujące chłodziwa tak, jak to ma miejsce w konwencjonalnych systemach. Zamiast tego opiera się na mało znanej substancji, tantalanie ołowiowo-skandowym, oraz efekcie elektrokalorycznym.

Technika ta działa na zasadzie zwanej chłodzeniem elektrokalorycznym, która polega na tym, że pole elektryczne przyłożone do materiału zmienia kierunek ładunków elektrycznych, powodując tymczasowy wzrost temperatury i jej spadek po usunięciu pola elektrycznego. Zespół Defaya ułożył osiem warstw tantalanu ołowiowo-skandowego, który ma właściwości elektrokaloryczne, jeden na drugim i zanurzyli je w cieczy przenoszącej ciepło, oleju silikonowym. Olej przemieszcza się pod wpływem ciepła tworząc różnice temperatur w zakresie 20°C, co daje efekty chłodzenia w jednym miejscu i ogrzewania w innym.

Jak twierdzą badacze, system taki może osiągnąć sprawność maksymalnie nawet 67%, czyli prawie dwukrotnie więcej niż typowe klimatyzatory jednopokojowe. Jednak zbudowana przez naukowców instalacja daje na razie jedynie około 12% wydajności.

Zdaniem Defaya, można to poprawić, gdyby udało się znaleźć lepszy przewodnik termiczny niż tantalan ołowiowo-skandowy.

Źródło: newscientist.com, Fot. Adobe Stock

Mirosław Usidus