Dodatnie i ujemne ładunki wydają się łamać prawa fizyki

Dodatnie i ujemne ładunki wydają się łamać prawa fizyki
Interesujące wyniki eksperymentów fizycznych osiągnęli naukowcy z Uniwersytetu w Oxfordzie, odkrywając, że w pewnych, szczególnych okolicznościach, cząstki o tym samym ładunku mogą się przyciągać, zdając się naruszać znane zasady fizyki. W rzeczywistości, jak podkreśla publikacja na ten temat w „Nature Nanotechnology”, prawo Kulomba nie wydaje się tu naruszone, jednak odkrycie i tak ujawnia nieznane dotychczas zjawiska w dziedzinie fizyki.

Jak wiadomo, cząstki mogą mieć ładunki: dodatni lub ujemny, co determinuje ich zachowanie w pobliżu innych cząstek. Umieszczenie dwóch cząstek o przeciwnych ładunkach w pobliżu siebie powoduje ich wzajemne przyciąganie, zaś cząstki o tym samym ładunku będą się odpychać. Siła elektrostatyczna rośnie wraz ze wzrostem całkowitego ładunku i zbliżaniem się cząstek do siebie – tak najprościej można ująć prawo Kulomba.

Jednak badacze z Oksfordu zaobserwowali wyjątki od tej reguły. Okazało się, że po zawieszeniu w roztworach o pewnych poziomach pH, naładowane cząstki mogą przyciągać cząstki o tym samym ładunku, nawet na stosunkowo dużych odległościach. Co dziwniejsze, cząstki o ładunkach dodatnich i ujemnych zachowywały się inaczej w różnych roztworach. Wyglądało to jak łamanie praw fizyki, ale gdy uczeni przyjrzeli się temu efektowi przy użyciu teorii oddziaływań, które uwzględniają strukturę rozpuszczalnika, wykryto nową siłę przyciągania, która może przezwyciężyć odpychanie elektrostatyczne. Dodatkowo okazało się, że zachowanie dodatnich i ujemnych ładunków różni się w zależności od rodzaju rozpuszczalnika.

Źródło: newatlas.com, Fot. Adobe Stock

Mirosław Usidus