Nadprzewodnictwo inaczej

Nadprzewodnictwo inaczej
Według publikacji, która ukazała się w „Communications Materials”, międzynarodowemu zespołowi uczonych udało się zidentyfikować pierwszy „niekonwencjonalny nadprzewodnik” (nadprzewodzący na innej zasadzie niż typowe dla zjawiska efekty kwantowe) w naturalnie występującym na Ziemi związku chemicznym rodu z siarką o symbolu Rh17S15 występującym w minerale nazywanym miasytem.

Nadprzewodnictwo, czyli bezstratny przesył ładunku elektrycznego zachodzi w znanych materiałach zazwyczaj dzięki temu, że elektrony tworzą tzw. pary Coopera, co pozwala im na relatywnie niezakłócony transport w materiale. Pary Coopera w niekonwencjonalnych nadprzewodnikach powstają w sposób, który nie został opisany w dawniej znanych modelach nadprzewodnictwa, co oznacza również, że pojawiają się w wyższych temperaturach.

Spotykany w naturze miasyt jest zbyt zanieczyszczony, aby wykazywać właściwości nadprzewodzące. Jednak naukowcom udało się zsyntetyzować ten materiał w czystej nadprzewodzącej formie. Okazało się, że przez odpowiednie dozowanie defektów i zanieczyszczeń struktury można kontrolować temperaturę nadprzewodnictwa.

Źródło: sciencealert.com, Fot. Di David Hospital - Opera propria, CC BY-SA 4.0

Mirosław Usidus