50 lat temu...

50 lat temu...
e-suplement

50 lat temu...
?22 lutego 1962 roku uruchomiono rurociąg Przyjaźń, łączący Związek Radziecki, Polskę i NRD. Rurociąg rozpoczyna bieg w Almietjewsku, biegnie poprzez Samarę i Briańsk do Mozyrza, gdzie rozdziela się na dwie nitki: północną, biegnącą przez Białoruś i Polskę do niemieckiego Lipska, oraz południową, biegnącą przez Ukrainę, Słowację dwoma odgałęzieniami do Czech i Węgier. W założeniu był systemem dystrybucji ropy naftowej dla zachodnich satelitów Związku Radzieckiego. (PKF) httpv://www.youtube.com/watch?v=b-TnyEDFU0w

Przeczytaj także
Magazyn