Elektronika dla Ciebie: Alarm zalaniowy

Elektronika dla Ciebie: Alarm zalaniowy
Niespodziewany wyciek wody, w porę niezauważony, może uczynić wiele szkód. Szczególnie często zdarza się to w sąsiedztwie łazienki oraz pralki, a powodem bywa np. nieszczelność przewodów doprowadzających wodę. W takiej sytuacji najważniejsze jest jak najwcześniejsze wykrycie wycieku.

Czujnik alarmu reaguje na pojawienie się wody pomiędzy dwoma elektrodami, przez co nawet niewielka jej ilość spowoduje aktywację sygnału ostrzegawczego. Schemat elektryczny alarmu przedstawiono na rys. 1. Działanie urządzenia polega na wykryciu zmniejszenia się rezystancji pomiędzy elektrodami SENSOR, w wyniku pojawienia się pomiędzy nimi wody.

1. Schemat elektryczny układu

W trybie spoczynkowym na bazie tranzystora T1 jest wymuszany stan niski – w efekcie tranzystor ten nie przewodzi prądu między emiterem a kolektorem. Pojawienie się wody pomiędzy elektrodami powoduje wysterowanie bazy napięciem dodatnim i zadziałanie brzęczyka. Brzęczyk ma wewnętrzny generator, dlatego do wygenerowania sygnału dźwiękowego wystarczy podłączyć go do źródła napięcia. Cały układ zasila miniaturowa bateria typu CR2032. W stanie spoczynku pobierany prąd jest praktycznie pomijalny (poniżej 1 μA), natomiast w czasie sygnalizacji wynosi ok. 10 mA.

2. Schemat montazowy ukladu

Układ został zmontowany na płytce, której schemat montażowy pokazano na rys. 2. Na samym końcu należy wlutować elektrody. Wykonane są one ze szpilek goldpin. Szpilki takie, montowane w rogach płytki, będą pełniły funkcję nóżek utrzymujących cały układ nad podłogą, na wysokości ok. 1 cm.

  • Wszystkie niezbędne części do tego projektu zawiera kit AVT1433 B, w cenie 12 zł, dostępny w sklepie AVT
  • Film prezentujący działanie alarmu do obejrzenia na YouTube