AVT1996. Bedlight - sterownik oświetlenia nocnego z czujką ruchu

AVT1996. Bedlight - sterownik oświetlenia nocnego z czujką ruchu
Proponowany tym razem moduł to włącznik czasowy z czujnikiem ruchu, w którym można elastycznie konfigurować parametry pracy. Pełni on funkcję automatycznie włączanego oświetlenia nocnego i jest przeznaczony do współpracy z taśmami LED. Wykrycie ruchu w pomieszczeniu ze słabymi warunkami oświetleniowymi uruchamia układ czasowy, płynnie rozjaśniając dołączone do wyjścia źródło światła LED. Po upływie czasu ustawionego potencjometrem następuje jego płynne, powolne wygaszenie.

Sterownik stanowi doskonałe rozwiązanie do sypialni bądź do pokoju dziecięcego. Całość wraz z taśmą LED, zamontowana pod łóżkiem (bedlight), ułatwi wstawanie w nocy oraz da poczucie bezpieczeństwa. Oświetlenie zostanie załączone wtedy, gdy użytkownik wejdzie do pokoju, lub dotknie stopą podłogi. Delikatnie rozjaśnione światło nie obudzi pozostałych osób i sprawdzi się w sytuacji, kiedy dziecko wstaje w nocy - lub gdy my musimy wstawać do niego.

Schemat ideowy sterownika pokazano na rysunku 1. Jest on włączany między źródłem zasilania a odbiornikiem. Powinien być zasilany napięciem stałym, z akumulatora lub zasilacza o wydajności prądowej odpowiadającej dołączonemu obciążeniu. Dioda D1 stanowi zabezpieczenie przed dołączeniem sterownika do napięcia o niewłaściwej polaryzacji. Napięcie jest stabilizowane za pomocą układu IC1 (78L05). Pracą urządzenia steruje mikrokontroler IC2 (ATtiny25). Fotorezystor PH1 odgrywa rolę czujnika światła - dzięki niemu wysterowanie wyjścia nastąpi tylko w słabych warunkach oświetleniowych.

1. Schemat ideowy sterownika oświetlenia nocnego

Jako czujnik ruchu zastosowano popularną, tanią czujkę PIR typu HC-SR501. Zasięg czujnika to maksymalnie 7 m, przy kącie obserwacji 100 stopni. Umieszczona na czujniku zworka pozwala na zmianę sposobu jego reakcji po wykryciu ruchu. W pozycji H utrzymuje wyjście czujki w stanie aktywnym tak długo, jak długo jest wykrywany ruch. W pozycji L konfiguruje czujkę w taki sposób, aby po wykryciu ruchu - niezależnie od tego czy nadal jest on wykrywany - wyjście czujnika było aktywowane przez czas ustawiany potencjometrem. Ponowna aktywacja czujnika jest możliwa po upływie ok. 3 sekund. Zasięg działania czujki w zakresie od ok. 3 do 7 m można regulować za pomocą potencjometru umieszczonego bliżej zworki konfiguracyjnej. Drugim potencjometrem regulujemy czas załączenia czujki po wykryciu ruchu (od 5 do 200 sekund).

2. Schemat montażowy sterownika oświetlenia nocnego
Wykaz elementów:
R1, R3, R4: 2,2 kΩ
R2: 1 kΩ
R5: 22 kΩ
PH1: fotorezystor
C1, C2: 100 μF/16 V
C3, C4: 100 nF
IC1: 78L05
IC2: ATtiny25 (zaprogramowany)
T1: IRL3705
D1: 1N4007
LED1: dioda LED
Czujnik ruchu HC-SR501
IN, OUT: DG301-5.0/2

Praca modułu rozpoczyna się natychmiast po włączeniu napięcia zasilania. Elementem wykonawczym jest tranzystor T1 typu IRL3705. Czas świecenia dołączonego do wyjścia źródła światła można regulować za pomocą potencjometru PR1, w zakresie od ok. 15 sekund do 8 minut. Każdorazowe wykrycie ruchu rozpoczyna proces odliczania czasu od początku.

Rolę sygnalizatora wykrycia ruchu pełni dioda LED. Moduł należy zmontować na płytce drukowanej o wymiarach 33×65 mm, której schemat montażowy pokazano na rysunku 2. Montaż rozpoczynamy od wlutowania w płytkę rezystorów i innych elementów o niewielkich wymiarach, a kończymy, montując podstawkę, kondensatory elektrolityczne, tranzystor, złącza śrubowe oraz moduł PIR. Układ po zmontowaniu od razu gotowy jest do pracy, wymaga jedynie przeprowadzenia stosownej do potrzeb konfiguracji.

EB, KS