"Nakręcany" minutnik

"Nakręcany" minutnik
Urządzenie do odliczania czasu, sygnalizujące sygnałem akustycznym upływ nastawionej wcześniej liczby minut. Wykorzystywane może być m.in. w gospodarstwie domowym, np. w kuchni.

Jest to minutnik o uniwersalnym zastosowaniu: kuchnia, fotografia, sport itp. Może on odliczać maksymalnie 99 minut i 99 sekund. Pokazuje czas z sekundami. Czas można zwiększać i zmniejszać w czasie odliczania jak w minutnikach mechanicznych.

A dodatkowo można czas zatrzymywać i uruchamiać ponownie. Ostatnie 5 minut jest sygnalizowane co minutę krótkim piknięciem, a na koniec oczywiście włącza się alarm w formie donośnego modulowanego dźwięku z buzzera.

1. Schemat elektryczny układu

Schemat elektryczny układu przedstawia rysunek 1. Układ powinien być zasilany napięciem stałym z zakresu 7-15 V o wydajności minimum 200 mA, dołączonym do złącza J1. Zasilanie jest obniżane do 5 V i stabilizowane przez popularny układ 7805, kondensatory C1-C4 filtrują zasilanie. Sercem urządzenia jest mikrokontroler ATtiny 2313, taktowany wewnętrznym generatorem ustawionym na 8 MHz. Do prezentowania czasu zastosowany został wyświetlacz LED 7-segmentowy z 4 cyframi i dwukropkiem. Wyświetlacz jest multipleksowany.

Port B mikrokontrolera steruje katodami wyświetlacza LED, podłączonymi przez rezystory R3-R10, natomiast wspólne anody zasilane są przez tranzystory T1-T4 podłączone do portu D. Do ustawiania czasu służy enkoder wieloobrotowy z przyciskiem.

Do sygnalizacji zakończenia odliczania zastosowany został buzzer piezo z wbudowanym generatorem. Ostatnie pięć minut odliczania sygnalizowane jest co minutę krótkimi sygnałami akustycznymi. Z kolei ostatnie 10 sekund to już charakterystyczne "pykanie", po którym na trzy sekundy uruchomiony zostanie alarm.

2. Schemat montażowy układu

Układ należy zmontować na dwóch jednostronnych płytkach, pokazanych na rysunku 2 oraz na fotografiach. Montaż zaczynamy tradycyjnie od najmniejszych elementów, pod mikrokontroler warto zastosować podstawkę. Po zmontowaniu obu płytek należy połączyć je za pomocą kątowych goldpinów. Trzeba zwrócić uwagę, że płytkę wyświetlacza montujemy "do góry nogami" (patrz fotografia), a jest to związane z tym, że minutnik jest przeznaczony do montażu pod szafką podwieszaną. Do zasilania układu można wykorzystać zasilacz 12 V do lampek LED, które często mamy w kuchni pod szafkami.