Czy substancja promieniotwórcza straci z czasem swoje właściwości? - część 2

Czy substancja promieniotwórcza straci z czasem swoje właściwości? - część 2
Aby lepiej zrozumieć omawiane zjawisko, można przy pomocy prostej gry losowej przeprowadzić symulację procesu rozpadu substancji radioaktywnej. Potrzebujemy kostki do gry - może to być klasyczna kostka o sześciu oczkach, ale również kostka o innej liczbie ścianek. Będziemy również potrzebowali planszy (podobnej jak do szachów) o wymiarach n×n, gdzie n jest liczbą ścianek kostki.

W każdym polu planszy ustawiamy jeden żeton, symbolizujący jądro izotopu niestabilnego. Ich suma to liczba NO, która pojawiła się w wyrażeniu opisującym rozpad promieniotwórczy. Najlepiej aby żetonów było około 30–40 (np. plansza 6×6). Zwiększenie liczby żetonów pozwoliłoby wprawdzie uzyskać nieco dokładniejsze wyniki, jednak kosztem znacznego przedłużenia czasu poświęconego na  grę. W  przypadku realizacji symulacji w trakcie lekcji można podzielić klasę na grupy, a na zakończenie zsumować efekty ich pracy.

W kolejnym kroku przygotowujemy tabelę według poniższego wzoru, w której będziemy zapisywać wyniki. Wartość NO wpisujemy w pierwszym wierszu, dla liczby rzutów równej zero. Ustalamy, że pierwszy rzut kostką wskaże nam wiersz, a drugi - kolumnę tabeli. Z wylosowanego pola zdejmujemy jeden żeton i notujemy wyniki. 

W trakcie symulacji początkowo praktycznie przy każdym rzucie kostką losujemy pole z żetonem. Niemniej w miarę ubywania ich z planszy coraz częściej okazuje się, że wylosowane zostaje puste pole, w którym rozpad już nastąpił. Jeśli tak się stanie to również zapisujemy wyniki, notując w tabeli liczbę rzutów oraz odpowiadającą jej liczbę jąder promieniotwórczych.

Po zakończeniu symulacji sporządzamy wykres zależności liczby jąder promieniotwórczych w próbce od czasu. W zasadzie możemy wyskalować oś czasu dowolnie, przypisując jednemu rzutowi na przykład sekundę, godzinę albo rok. Nie będzie to sprzeczne z prawami fizyki, ponieważ w przyrodzie występuje wiele różnych izotopów nietrwałych, a każdy z nich charakteryzuje się innym czasem rozpadu.

Warto na zakończenie zauważyć, że gdybyśmy rzucali kostką wystarczająco długo, zdjęlibyśmy z planszy wszystkie żetony, co oznacza, że każda substancja promieniotwórcza w pewnej chwili całkowicie rozpadnie się do izotopów stabilnych. Możemy odetchnąć z ulgą - wytworzone przez człowieka substancje radioaktywne kiedyś w końcu się rozpadną. Jedne szybciej, drugie wolniej, ale na pewno nie będą nam zagrażać w nieskończoność.

Ciekawostka - czas połowicznego rozpadu

W ramach opracowania uzyskanych wyników do punktów naniesionych na wykres dopasowujemy krzywą gładką. Posługując się tą krzywą odczytujemy czas po którym w próbce pozostanie połowa jąder promieniotwórczych. Czas ten nazywa się czasem lub okresem połowicznego rozpadu i oznacza się symbolem 

Posługując się tym pojęciem prawo rozpadu promieniotwórczego można zapisać jako 

Jakkolwiek powyższe wyrażenie może wydawać się skomplikowane, spróbujemy na prostym przykładzie rachunkowym zrozumieć jego znaczenie. Jest to o tyle przydatne, że z pojęciem czasu połowicznego rozpadu możemy również spotkać się w odniesieniu do zagadnień z dziedziny chemii czy medycyny.

Zadanie rachunkowe

Na podstawie wyników symulacji oszacuj, ile rzutów kostką należy wykonać, aby na planszy pozostała  

Dla nauczyciela

Opisana symulacja może zostać wykorzystana na lekcji fizyki w liceum lub technikum, szczególnie do realizacji poniższego punktu podstawy programowej w zakresie rozszerzonym:

XII.11 (uczeń) opisuje przypadkowy charakter rozpadu jąder atomowych.

Ponieważ jest ona prosta do realizacji w dowolnym języku programowania, możne również posłużyć jako algorytm uczniom uzdolnionym programistycznie. 

Joanna Borgensztajn

 

 Zobacz także:

Czy substancja promieniotwórcza straci z czasem swoje właściwości - część 1