Chaotyczne ruchy cząstek - część 2. Ruchy Browna Chaotyczne ruchy cząstek - część 2. Ruchy Browna | Fizyka
Omówione w poprzedniej części zjawisko dyfuzji dotyczyło sytuacji, w której rozmiary cząsteczek dwóch substancji są porównywalne. W przybliżeniu możemy traktować takie cząsteczki ...
0
Chaotyczne ruchy cząstek - część 1. Dyfuzja Chaotyczne ruchy cząstek - część 1. Dyfuzja | Fizyka
Każda substancja w otaczającym nas świecie zbudowana jest z atomów. Przy tym zazwyczaj atomy te są połączone za pomocą wiązań chemicznych w cząsteczki. W warunkach normalnych, ...
0
Mikroskop sił atomowych - część 2. Zasada działania mikroskopu sił atomowych Mikroskop sił atomowych - część 2. Zasada działania mikroskopu sił atomowych | Fizyka
Żeby zrozumieć zasadę działania mikroskopu sił atomowych, warto uzmysłowić sobie, że każda substancja w przyrodzie zbudowana jest z atomów. Te z kolei składają się z protonów i ...
0
Mikroskop sił atomowych. Zobaczyć atomy - część 1 Mikroskop sił atomowych. Zobaczyć atomy - część 1 | Fizyka
Oko, zarówno w przypadku człowieka jak i zwierząt, ma bardzo podobną budowę i pozwala widzieć obrazy przedmiotów oświetlonych światłem widzialnym. Jakkolwiek nie ma górnego ograniczenia ...
0
Świat zbudowany z kompozytów. Wykonujemy i testujemy kompozyty -  część 2 Świat zbudowany z kompozytów. Wykonujemy i testujemy kompozyty - część 2 | Fizyka
W łatwy sposób możemy wykonać i przetestować samodzielnie zrobione materiały kompozytowe. Będziemy w tym celu potrzebowali pół kilo suchego gipsu szpachlowego, około szklanki piasku, ...
0
Świat zbudowany z kompozytów - część 1 Świat zbudowany z kompozytów - część 1 | Fizyka
Materiały kompozytowe (krócej - kompozyty) to pojęcie bardzo szerokie. Należą do nich zarówno materiały pochodzenia naturalnego, takie jak drewno lub granit, jak również szeroka gama ...
0
Czy substancja promieniotwórcza straci z czasem swoje właściwości? - część 2 Czy substancja promieniotwórcza straci z czasem swoje właściwości? - część 2 | Fizyka
Aby lepiej zrozumieć omawiane zjawisko, można przy pomocy prostej gry losowej przeprowadzić symulację procesu rozpadu substancji radioaktywnej. Potrzebujemy kostki do gry - może to być ...
0
Czy substancja promieniotwórcza straci z czasem swoje właściwości - część 1 Czy substancja promieniotwórcza straci z czasem swoje właściwości - część 1 | Fizyka
Jak zapewne wiadomo, cała materia w przyrodzie zbudowana jest z atomów. Z powodu różnic w ich budowie, przekładających się na różnice we właściwościach fizycznych i chemicznych, ...
0
Jak działa światłowód? Przesył informacji - część 2 Jak działa światłowód? Przesył informacji - część 2 | Fizyka
W pierwszej części wspomnieliśmy krótko o konieczności wytwarzania, przesyłania i magazynowania informacji jako produktu współczesnej cywilizacji.
0
Jak działa światłowód? Przesył informacji - część 1 Jak działa światłowód? Przesył informacji - część 1 | Fizyka
Żyjemy w świecie w którym informacja jest pewnego rodzaju dobrem czy towarem, wytwarzanym przez nadawcę i przesyłanym do odbiorcy jak również magazynowanym. Wiele dziedzin naszego życia ...
0
Niezwykłe przypadki  odskoku hydraulicznego Niezwykłe przypadki odskoku hydraulicznego | Fizyka
O dokonaniu ważnych odkryć naukowych nieraz zdecydował przypadek. Przykładów tego jest wiele niemal w każdej dziedzinie nauki. Biorąc pod uwagę fizykę, warto wspomnieć o dwóch takich ...
0
Te niezwykłe diamagnetyki Te niezwykłe diamagnetyki | Fizyka
Materiały diamagnetyczne mają niezwykłą właściwość. Niezależnie od bieguna magnesu, który do nich zbliżamy, są od niego odpychane. To zachowanie stanowi rezultat oddziaływania zewnętrznego ...
0