Infradźwięki Infradźwięki | Fizyka
Wieść niesie, że w latach 70. XX wieku czołowych członków PZPR coś zaatakowało. Przebywając w swoich gabinetach, w gmachu Komitetu Centralnego, nagle zaczęli odczuwać nudności i bóle ...
0
Skroplili tlen Skroplili tlen | Fizyka
Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski jako pierwsi na świecie skroplili kilka tak zwanych gazów trwałych. Wspomniani uczeni, pod koniec XIX wieku byli profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego. ...
1
Naturalna biel Naturalna biel | Fizyka
Naturalna biel jest kolorem specyficznym, powstającym wskutek mieszania fal świetlnych o wszystkich długościach z zakresu widma widzialnego, tj. od ok. 420 do ok. 730 nanometrów (jeden nanometr ...
0
Kryształ fotoniczny Kryształ fotoniczny | Fizyka
Kryształ fotoniczny to nowoczesny materiał złożony na przemian z komórek elementarnych o dużym i małym współczynniku załamania światła i rozmiarach porównywalnych z długością ...
0
Doświadczalny reaktor EBR-1 Doświadczalny reaktor EBR-1 | Fizyka
Nadającą się do wykorzystania ilość energii elektrycznej reaktor atomowy, po raz pierwszy w historii, wytworzył 20 grudnia 1951 roku. Działo się to w dzisiejszym Narodowym Laboratorium ...
0
Zegar działający wstecz Zegar działający wstecz | Fizyka
Dysponujemy zegarem działającym wstecz i datującym różne wydarzenia w historii Ziemi. Rolę zegara pełnią w tym wypadku pierwiastki promieniotwórcze. A dokładniej rzecz ujmując ich ...
0
Pozyton Pozyton | Fizyka
Istnieje elektron o dodatnim ładunku elektrycznym. Każda cząstka elementarna materii posiada swojego "lustrzanego" towarzysza - antycząstkę o przeciwnych cechach takich jak np. ładunek ...
0