Zimna fuzja czyli współczesna alchemia

Zimna fuzja czyli współczesna alchemia
e-suplement
3 sierpnia b.r. zmarł Martin Fleischmann. "Dokonał największego odkrycia od czasów, gdy człowiek zaczął stosować ogień. W naczyniu z wodą, w temperaturze pokojowej, zrealizował reakcje zachodzące na słońcu, dając ludzkości niewyczerpalne do końca świata źródło energii". Tak przemawiano by zapewne nad jego grobem, gdyby jego odkrycie potwierdzili inni uczeni.

Fuzja jądrowa, czyli synteza jądrowa, to zjawisko polegające na złączeniu dwóch lżejszych jąder atomowych w jedno cięższe. Mogą się przy tym uwalniać neutrony, protony, cząstki alfa i ... ogromne ilości energii, jeśli masa produktów fuzji jest mniejsza niż suma mas jąder przed fuzją.

Nic w przyrodzie nie ginie, zatem ubytek masy, nazywany deficytem masy, zamienia się w energię zgodnie z najsłynniejszym wzorem fizyki E=mc?, gdzie m - "znikająca" masa, c - szybkość światła. Kolosalne ilości energii uwalniają się przy syntezie jąder ciężkiego wodoru - deuteru i trytu (rysunek niżej). Przypomnijmy, że jądro wodoru H składa się z jednego protonu, natomiast jądro deuteru D zawiera proton i neutron, a jądro trytu T składa się z protonu i dwóch neutronów.

Ciąg dalszy artykułu "Zimna fuzja czyli współczesna alchemia" znajdziesz w październikowym numerze magazynu Młody Technik

Film z 1989 roku

Wypowiedź NASA

CBS News 2010

Eksperymenty

Przeczytaj także
Magazyn