Kryształ fotoniczny Kryształ fotoniczny | Fizyka
Kryształ fotoniczny to nowoczesny materiał złożony na przemian z komórek elementarnych o dużym i małym współczynniku załamania światła i rozmiarach porównywalnych z długością ...
0
Doświadczalny reaktor EBR-1 Doświadczalny reaktor EBR-1 | Fizyka
Nadającą się do wykorzystania ilość energii elektrycznej reaktor atomowy, po raz pierwszy w historii, wytworzył 20 grudnia 1951 roku. Działo się to w dzisiejszym Narodowym Laboratorium ...
0
Zegar dzialający wstecz Zegar dzialający wstecz | Fizyka
Dysponujemy zegarem działającym wstecz i datującym różne wydarzenia w historii Ziemi. Rolę zegara pełnią w tym wypadku pierwiastki promieniotwórcze. A dokładniej rzecz ujmując ich ...
0
Pozyton Pozyton | Fizyka
Istnieje elektron o dodatnim ładunku elektrycznym. Każda cząstka elementarna materii posiada swojego "lustrzanego" towarzysza - antycząstkę o przeciwnych cechach takich jak np. ładunek ...
0
Active reader
Zbieramy punkty i zgarniamy nagrody
Do konkursu Active Reader można przystąpić w każdej chwili wysyłając e-mail na adres: activereader@mt.com.pl o następującej treści: „Zgłaszam swój udział w konkursie Active Reader. Jestem prenumeratorem Młodego Technika. Mój numer prenumeraty” Sprawdź