Kontrola mózgu coraz bliżej

Kontrola mózgu coraz bliżej
Naukowcom pod kierownictwem prof. Arnda Pralle’a z Uniwersytetu w Bufallo udało się przejąć zdalną kontrolę nad mózgami laboratoryjnych myszy - zmuszali stworzenia do biegania i zatrzymywania się na polecenie wydane przez układ sterujący ich mózgiem. Według opisu badań w magazynie "eLife", badacze byli w stanie nawet odebrać zwierzętom władzę nad pojedynczymi kończynami.

Wszystko za sprawą tzw. stymulacji magneto-termicznej - techniki umożliwiającej kontrolowanie grupy komórek nerwowych za pomocą światła oraz dźwięku. Kanały jonowe neuronów aktywowane są dzięki nanocząsteczkom magnetycznym, sterowanym cieplnie za pomocą zewnętrznego pola magnetycznego. Z pomocą inżynierii genetycznej wprowadzono specjalną nić DNA do konkretnych komórek nerwowych myszy. W tych samych obszarach mózgu umieszczono nanocząsteczki magnetyczne. Stymulacja neuronów w korze ruchowej sprawiła, że zwierzęta zaczęły się poruszać.

Arnd Pralle rozwija technikę stymulacji magneto-termicznej od dziesięciu lat. Wcześniej jednak demonstrował skuteczność tej metody, kontrolując zachowanie prostszych organizmów - nicieni Caenorhabditis elegans.

Z kolei naukowcy z położonego niedaleko od Bufffalo Uniwersytetu Północno-Wschodniego w Bostonie opracowali zminiaturyzowaną antenę, która mogłaby zostać wykorzystana do nowego rodzaju zdalnych interfejsów komputer-mózg. Dzięki zastosowaniu konwersji fal elektromagnetycznych na akustyczne jest ona sto razy mniejsza niż podobne tego typu urządzenia znane dotychczas. Według publikacji w "Nature Communications", antena może pomóc w stworzeniu implantu, który potrafi odczytywać i/lub nawet kontrolować aktywność neuronalną.