Facebook mapuje Ziemian

Facebook mapuje Ziemian
W ramach swoich prac nad globalnym dostępem do Internetu, Facebook zmapował miejsca zamieszkania wszystkich 7,5 miliardów ludzi na naszej planecie! Udało mu się to dzięki wykorzystaniu rządowych danych spisów powszechnych, zdjęć satelitarnych oraz sieci neuronowych rozpoznających twarze.

Z punktu widzenia Facebooka określenie rozmieszczenia mieszkańców Ziemi ma być podobno wstępem do realizacji projektu powszechnego ogólnoświatowego dostępu do Internetu. Zwłaszcza w rejonach, gdzie takiego dostępu nie ma, albo jest bardzo ograniczony. Oprócz sieci naziemnych, Facebook planuje dla realizacji swojego planu wykorzystanie do zapewnienia sygnału specjalnych pojazdów latających i satelitów.

Wcześniej Connectivity Lab Facebooka opublikowało dane dotyczące 23 badanych krajów, z których wynikało, że 99% ludności tych państw mieszka w promieniu maksymalnie 63 km od najbliższego miasta. Dystans ów stanowi wskazówkę w projektowaniu infrastruktury komunikacyjnej i jej zasięgu.