Hel-3 wzmacnia fuzję termojądrową

Hel-3 wzmacnia fuzję termojądrową
Badacze z Massachusetts Institute of Technology (MIT) wykorzystali w reaktorze fuzji termojądrowej nowy rodzaj paliwa, opartego na słynnym (bo niezwykle wydajnym energetycznie) helu-3. Jak twierdzą naukowcy, jest ono dziesięciokrotnie wydajniejsze niż używane dotychczas rodzaje paliwa termojądrowego. Eksperyment został przeprowadzony w amerykańskim reaktorze Alcator C-Mod, a następnie powtórzony w brytyjskim Join European Torus (JET).

W przeprowadzanych do tej pory badaniach wykorzystywano najczęściej rozgrzaną plazmę, złożoną ze zjonizowanego wodoru oraz deuteru, utrzymywaną w ryzach przez potężne elektromagnesy. Wzbudzony wodór reaguje z jonami deuteru, którego jest zdecydowanie więcej w reaktorze. Powstałe w efekcie cząstki wnikają do wnętrza reaktora, generując przy tym ciepło i energię elektryczną.

Nowe paliwo zawiera zaledwie mniej niż 1% helu-3. Poprzez skoncentrowanie całego promieniowania na tej ilości śladowej helu-3, badacze podnieśli jednak energię jonów do poziomów megaelektronowoltowych. Takich wyników nigdy wcześniej nie osiągnięto, a wzrost energii jonów to większa produkcja energii.