Nadciąga katastrofa

Nadciąga katastrofa
Polscy astronomowie ogłosili, że za 1,36 mln lat gwiazda Gliese 710 wedrze się do naszego Układu Słonecznego, powodując możliwą zmianę trajektorii ogromnej masy komet z Obłoku Oorta i wywołując zagrożenie dla Ziemi. Taki wniosek wynika z analizy danych pochodzących z misji Gaia, projektu ESA, którego celem jest stworzenie trójwymiarowej mapy Drogi Mlecznej.

Obliczenia przeprowadzili naukowcy z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas tego feralnego przejścia w pobliżu Słońca, Gliese 710 znajdzie się głęboko w Obłoku Oorta, rozciągającym się w odległości 50-150 tys. jednostek astronomicznych au od Ziemi (1 au = średnia odległość Ziemi od Słońca). Obiekt zaburzy ruch wielu komet, z których część skieruje się do środka Układu Słonecznego. Zdaniem naukowców, powstały w ten sposób deszcz komet może mieć gęstość nawet dziesięciu komet rocznie i trwać przez 3-4… miliony lat.

Wizualizacja tego zjawiska

Gliese 710 to czerwony karzeł znajdujący się gwiazdozbiorze Węża, o wielkości gwiazdowej 9,66 i masie 0,4-0,6 mas Słońca. Gwiazda ta znajduje się obecnie ok. 62 lata świetlne od Ziemi. Uczeni zajmujący się danymi z Gaia nie wykluczają, że znajdą obiekty przechodzące jeszcze bliżej Słońca.