Mikrosilniczki przenoszą lek do żołądka

Mikrosilniczki przenoszą lek do żołądka
Nanoinżynierowie z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego zademonstrowali mikrosilniczki do leczenia zakażeń żołądka. Poruszają się dzięki neutralizacji soku żołądkowego i uwalniają swój antybiotykowy ładunek przy odpowiednim pH.
Mikrosilniczki

Urządzenia składają się z magnezowego jądra, które reaguje z sokiem trawiennym, generując strumień mikrobąbli wodoru. Reakcja ta czasowo zmniejsza ilość kwasu w żołądku, podwyższając pH do tego poziomu, że może dojść do uwolnienia antybiotyku. Normalne pH żołądka odtwarza się w ciągu doby.

Sok żołądkowy może działać destrukcyjnie na leki przyjmowane doustnie, a zwłaszcza na antybiotyki i leki białkowe. Z tego powodu leki do terapii zakażeń bakteryjnych czy wrzodów żołądka są przyjmowane z inhibitorami pompy protonowej (IPP), które hamują produkcję soków trawiennych. Przy zastosowaniu mikrosilniczków jest to niepotrzebne.