160 Tb/s - nowy kabel pod Atlantykiem

160 Tb/s -  nowy kabel pod Atlantykiem
W ramach wspólnego przedsięwzięcia internetowego Microsoft i Facebook pociągnęły magistralę sieciową MAREA, która na odcinku 6600 km łączy Amerykę Północną z Europą. Zbudowano ją w celu zwiększenia przepustowości łączy między kontynentami, a zarazem zwiększenia odporności na awarie - trasę wyznaczono z dala od istniejących już instalacji.

Układanie kabla rozpoczęło się w kwietniu tego roku. W październiku Microsoft ogłosił, że po licznych perturbacjach - związanych m.in. z aktywnymi wulkanami, strefami sejsmicznymi i rafami koralowymi - projekt MAREA został ukończony.

Jak podaje firma z Redmond, osiągnięta transmisja na poziomie 160 Tb/s pozwoli na strumieniowanie 71 mln filmów wideo jednocześnie. W tej chwili podmorskie łącza transatlantyckie przenoszą o połowę więcej danych niż transpacyficzne, a zapotrzebowanie na przepustowość na tym odcinku ma rosnąć w tempie kilkunastu procent rocznie.